Cabezal rotatorio, pestaña difusora y pestaña de destello